logo-seo

Doelstelling

   • De vzw Sociale Economie Oostende is in 1996 opgestart met als doel de opstart en ontwikkeling van sociale economie initiatieven in de regio Oostende. De ultieme doelstelling is om mensen uit de kansengroepen duurzame (sociale) tewerkstellling via dergelijke projecten te bezorgen.

    De vzw Sociale Economie Oostende geldt als denktank en koepel van waaruit enerzijds nieuwe initiatieven inzake sociale economie op hun haalbaarheid onderzocht en uitgewerkt worden en waar anderzijds individuen, organisaties en bedrijven een beroep op kunnen doen indien zij projecten of bedrijven binnen de context van de sociale economie willen ontwikkelen.

    De uitgangspunten van de vzw Sociale Economie Oostende zijn steeds dat:
    • op termijn duurzame tewerkstelling voor kansengroepen gecreeërd wordt;
    • de projecten bedrijfseconomisch haalbaar moeten zijn;
    • dat de mogelijke winst geïnvesteerd wordt in arbeidsintensieve tewerkstelling;
    • waar haalbaar projecten ontwikkeld worden die op milieuvlak een meerwaarde betekenen.