logo-seo

Giften

   • In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting werd in maart 1999 een projectenrekening voor de vzw Sociale Economie Oostende opgestart.

    Deze giften dienen voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in het kader van de sociale economie in de Oostendse regio.

    Particulieren, organisaties, bedrijven kunnen giften storten op rekening 000-00000004-04 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding "Sociale Econonomie Oostende d. 11939"

    De Stichting stuurt een dankbrief en het attest voor fiscale vrijstelling aan de schenkers. Het attest wordt overgemaakt in het begin van het kalenderjaar volgende op het jaar van de gift.

    Wij danken u alvast voor uw steun.