logo-seo

Historiek

      • Midden de jaren '90 was 18% (± 10.000 niet werkende werkzoekenden) van de beroepsbevolking in de Oostendse regio werkzoekend. Daarvan was 60% laaggeschoold (maximum lage secundair onderwijs) en was er 28% langer dan 2 jaar werkloos. Daarvan waren er 57% vrouwen en 43% mannen. Van deze groep is de helft jonger dan 40 jaar.


      • Vanuit deze vaststelling - namelijk dat een steeds grotere groep van de lagergeschoolde werkzoekenden zeer moeilijk toegang kregen tot de arbeidsmarkt - werd door een groep mensen (bedrijfsleiders, mensen uit de sociale sector en politici) de noodzaak aangevoeld om in de Oostendse regio een nieuwe dynamiek op gang te brengen waarbij uitdrukkelijk aandacht gaat naar een aantal meerwaarden: people, planet en profit.

        In april '96 werd de vzw Sociale Economie Oostende - onder impuls van Johan Vande Lanotte - als pluralistische organisatie opgericht met als doel om opleidings - en tewerkstellingsprojecten op te starten voor werkzoekenden die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Daarbij werd gestreefd om waar mogelijk projecten te ontwikkelen die op het milieuvlak een meerwaarde leveren. De financiële middelen die we uit onze activiteiten genereren worden altijd aangewend om nieuwe arbeidsintensieve projecten te ontwikkelen.